Restauracja Stary Spichlerz  | Sierakowice | 2016 | 150 m2 |

Kompleksowy projekt aranżacji wnętrz restauracji Stary Spichlerz w Sierakowicach.